Resmi Web Sitesi

Şartlar

Quantum AI Pty Ltd ("Şirket", "biz", "bizim" veya "biz"), belirlenmiş yazılımı ve web sitesi ("Web Sitesi") aracılığıyla belirli pazarlama, reklam, tanıtım ve ilgili hizmetleri ("Hizmet"; Hizmet kullanıcıları "Kullanıcılar", "siz" veya "sizin" olarak anılacaktır) sunmaktadır. Bu Kullanım Koşulları ("Koşullar"), Kullanıcıların Web Sitesine ve Hizmetlere erişimini ve kullanımını yönetir. Kullanıcılar, Web Sitesini kullanmadan önce bu Şartları kabul etmelidir.

Lütfen bu Şartları dikkatlice okuyunuz. Bu Koşullar, Web Sitesine ve Hizmetlere erişiminizi ve bunları kullanımınızı yönetir. Web Sitesine erişerek, kullanmak için kaydolarak, Web Sitesini indirerek, paylaşarak veya başka bir şekilde kullanarak veya Web Sitesini kullanılabilir veya kullanılabilir hale getirmek için tarafımızdan sağlanan herhangi bir yazılım komut dosyasını kullanarak, hem bu Koşulları hem de Gizlilik Politikamızı kabul ettiğinizi ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman değiştirilebileceğini veya başka şekilde değiştirilebileceğini belirtirsiniz. Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu tür değiştirilmiş veya güncellenmiş şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen "KABUL ET" seçeneğine tıklamayın ve Web Sitesini kullanmayın.

1. Web Sitesi ve Hizmetlerin Kullanımı
Burada belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak, Hizmetleri kullanmak amacıyla Web Sitesine münhasır olmayan bir şekilde erişebilir ve kullanabilirsiniz. Şirketin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin bir kısmını veya tamamını sağlamayı durdurmak veya Web Sitesi veya Hizmetler aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriği değiştirmek veya silmek de dahil olmak üzere Web Sitesini veya Hizmetleri değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini veya başka bir şekilde değiştirebileceğini kabul edersiniz.

Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımı yasak olan yerlerde geçersizdir. Web Sitesini ve Hizmetleri kullanarak şunları beyan ve garanti edersiniz: (a) gönderdiğiniz tüm bilgilerin (varsa) gerçek ve doğru olduğunu; (b) bu tür bilgilerin doğruluğunu koruyacağınızı; (c) yargı bölgenizde en az reşit olduğunuzu ve (d) Web Sitesini veya Hizmetleri kullanımınızın yürürlükteki herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi veya üçüncü bir tarafa karşı sahip olabileceğiniz herhangi bir yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüğü ihlal etmediğini veya ihlal edilmesini teşvik etmediğini ve Hizmetleri ve Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere, Hizmetler ve Web Sitesi aracılığıyla düzenlenen herhangi bir hizmete, burada tanımlandığı şekliyle Ürünlerle veya Üçüncü Taraflarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan bu tür hizmetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her zaman uyduğunuzu ve uyacağınızı.

(a)-(d) alt bölümleri birlikte "Kullanıcıların Taahhütleri ve Garantileri" olarak anılacaktır.

Hizmetleri veya Web Sitesini kullanarak, Şirketin tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı Taahhütlerinin ve Garantilerinin herhangi birinin veya tamamının herhangi bir Kullanıcı tarafından karşılandığını doğrulayabileceğini, ancak doğrulamak zorunda olmadığını ve ayrıca Şirketin Kullanıcı Taahhütlerinin ve Garantilerinin karşılandığından emin olmaktan veya Kullanıcı Taahhütlerini ve Garantilerini karşılamayan Kullanıcılar tarafından Hizmetlerin veya Web Sitesinin kullanımını askıya alma, sonlandırma veya engellemedeki herhangi bir başarısızlıktan sorumlu olmadığını anlar ve kabul edersiniz. Herhangi bir Üçüncü Tarafla ilişki kurup kurmama veya herhangi bir Üçüncü Tarafla herhangi bir şekilde etkileşimde bulunup bulunmama konusunda kendi değerlendirmelerinizi, kararlarınızı ve değerlendirmelerinizi yapmaktan yalnızca kendinizin sorumlu olduğunu anlıyorsunuz. Kullanıcı Taahhütleri ve Garantilerine yönelik herhangi bir ihlalin farkına varırsanız, bunu Şirkete bildirmeniz önerilir.

Şirket, Kullanıcı Taahhüt ve Garantilerinin (diğer Kullanıcılar tarafından kendisine sağlanan raporlar veya başka herhangi bir yolla) siz veya başka herhangi bir Kullanıcı tarafından ihlal edildiğinin farkına varması halinde veya başka herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak size herhangi bir Hizmet sunmama hakkını saklı tutar. Yukarıdakilere halel getirmeksizin, Şirket, aşağıdakilerden kaynaklanan ve/veya bunlarla herhangi bir şekilde ilişkili olan her türlü ihtilaf, iddia, dava, yaralanma, kayıp, zarar ve/veya hasar için her türlü sorumluluğu açıkça reddeder ve siz de Şirketi her türlü sorumluluktan açıkça muaf tutarsınız: (i) bir Kullanıcının veya Üçüncü Tarafın beyanlarındaki herhangi bir yanlışlık, zamansızlık veya eksiklik; ve (ii) Üçüncü Taraflar veya diğer Kullanıcılar, Ürünler ile bağlantılı olarak veya bunlar tarafından veya başka bir şekilde yapılan yanlış beyanlar ve/veya yanlış beyanlar. Web Sitesini ve Hizmetleri kullanarak, Hizmetlerin yalnızca Kullanıcıların tarafımızdan yayınlanan reklamlar veya promosyonlar aracılığıyla üçüncü taraf satıcılar ve/veya hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan çeşitli ürün ve hizmetlere (sırasıyla "Ürünler" ve "Üçüncü Taraflar") ulaşmasına, bunları satın almasına ve/veya kullanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir platform sunduğunu anlar ve kabul edersiniz.

Şirketin şunları anlıyor ve kabul ediyorsunuz: (a) herhangi bir Üçüncü Tarafı veya Ürünleri veya ilgili herhangi bir tarafı istihdam etmediğini, tavsiye etmediğini veya onaylamadığını ve herhangi bir Üçüncü Tarafın eylemleri veya ihmalleri, işleri, ürünleri veya hizmetleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını; (b) kalite, fiyatlandırma, uyumluluk, kullanılabilirlik veya diğer özellikleri dahil olmak üzere Üçüncü Taraflar ve Ürünler hakkında veya herhangi bir Üçüncü Tarafla etkileşimleriniz veya ilişkileriniz hakkında hiçbir beyanda bulunmadığını veya garanti vermediğini; (c) söz konusu Ürünlerin yüklenmesi, paylaşılması veya başka bir şekilde kullanıma sunulması ve kullanımı, satışı ve satın alınması için gerekli yetkilendirme, izin veya lisanslar da dahil olmak üzere Ürünlerle ilgili mülkiyet hakları veya diğer haklar veya özellikler veya düzenleyici hususlar hakkında hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez; ve (d) Hizmetleri kullanan veya kullanmış olan ve/veya Web Sitesi içinde veya dışında herhangi bir şekilde herhangi bir Kullanıcının veya diğer üçüncü tarafların performansından veya davranışlarından sorumlu değildir. Şirket, Üçüncü Taraflar ve/veya Kullanıcılar, Ürünler veya Web Sitesi veya Hizmetlerle ilgili diğer özelliklerle ilgili herhangi bir bilgiyi taramak veya başka bir şekilde doğrulamak zorunda değildir ve bu nedenle, Hizmetler veya Web Sitesi aracılığıyla herhangi biriyle etkileşime girmeden veya başka bir şekilde herhangi biriyle etkileşime girmeden önce dikkatli olmalı ve kendi incelemelerinizi ve kontrollerinizi yapmalısınız.

Şirket, Hizmetleri veya Web Sitesini herhangi bir şekilde kullanan veya bunlarla bağlantılı olan Üçüncü Tarafların eylemleri ve/veya ihmalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraflardan, Ürünlerden, Hizmetlerden ve Web Sitesinden veya Üçüncü Taraflarla olan etkileşimlerinizden veya ilişkilerinizden kaynaklanan ve/veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan her türlü ihtilaf, iddia, dava, yaralanma, kayıp, zarar ve/veya hasara ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddeder ve siz de Şirketi her türlü sorumluluktan açıkça muaf tutarsınız. Hizmetleri veya Web Sitesini kullanarak, söz konusu kullanımdan ve bağlantılardan, etkileşimlerden, satın almalardan veya yaptığınız diğer eylemlerden yalnızca kendinizin sorumlu olduğunu ve Hizmetlerin veya Web Sitesinin tüm kullanım riskinin yalnızca size ait olduğunu kabul edersiniz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, Şirket size herhangi bir Ürün veya hizmet (Hizmetler dışında) satmamakta, lisanslamamakta veya başka bir şekilde sunmamaktadır ve herhangi bir destek ve bakım, temerrüt, hata, arıza, hasar veya herhangi bir maliyetle ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Üçüncü Taraftan satın aldığınız herhangi bir Ürün veya hizmet için herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

2. Kısıtlamalar
Bölüm 1'in hükümlerine halel getirmeksizin, aşağıdakileri yapamazsınız ve üçüncü tarafların yapmasına izin veremezsiniz: (a) tersine mühendislik veya Web Sitesinin veya Hizmetlerin temel kodunu bulma girişimi; (b) Web Sitesini veya Hizmetleri, yasa dışı veya saldırgan herhangi bir materyali yayınlamak, yayınlamak, paylaşmak veya başka bir şekilde aktarmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal edecek şekilde kullanmak; (c) Web Sitesini, Hizmetleri veya Web Sitesinin veya Hizmetlerin herhangi birinin içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya bunlardan türev çalışmalar oluşturmak; (d) Web Sitesinin veya Hizmetlerin herhangi bir güvenlik veya erişim kontrol mekanizmasını devre dışı bırakmaya veya atlatmaya çalışmak; (e) Web Sitesini veya Hizmetleri değiştirmek veya bunlara müdahale etmek için hileler, istismarlar, otomasyon yazılımları, botlar, hack'ler, modlar veya diğer yetkisiz üçüncü taraf yazılımları tasarlamak veya tasarlanmasına yardımcı olmak; (f) Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmak veya diğer Kullanıcılarla yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden herhangi bir amaç için etkileşimde bulunmak; (g) Web Sitesine veya Hizmetlere, aşağıda tanımlandığı gibi diğer Kullanıcı Hesaplarına veya Web Sitesine veya Hizmetlere bağlı diğer cihazlara, bilgisayar sistemlerine, telefon sistemlerine veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; ve (h) Kullanıcılar hakkında rızaları olmadan bilgi toplamak veya başka bir şekilde toplamak.

Web Sitesi üzerinden ve/veya Hizmetleri kullanarak herhangi bir içerik yayınlar, yayınlar, paylaşır veya başka bir şekilde aktarırsanız, söz konusu içeriğin burada açıklanan herhangi bir ürün veya hizmetin doğru ve eksiksiz bir resmini sunduğunu, işbu Koşullara uygun olduğunu ve aşağıdakileri içermediğini beyan ve garanti edersiniz: (a) herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet, ahlaki veya tanıtım haklarını ihlal etmediğini; (b) herhangi bir karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, cinsel açıdan müstehcen veya başka bir şekilde saldırgan içerik içermediğini (nefret, şiddet veya bağnazlığı teşvik eden veya yücelten materyaller dahil); (c) herhangi bir solucan, virüs veya başka bir kötü amaçlı yazılım içermediğini; (d) reklam veya pazarlama ile ilgili herhangi bir yasa veya düzenleme dahil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal etmediğini; ve (e) altyapımıza makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunmadığını.

Web Sitesini veya Hizmetleri kullanarak herhangi bir içeriği göndererek, yükleyerek, yayınlayarak, paylaşarak veya başka bir şekilde aktararak, Şirkete ve bağlı kuruluşlarına ve/veya alt lisanslarına, söz konusu içeriği Şirketin takdirine bağlı olarak makul herhangi bir biçimde yayınlamak, paylaşmak, görüntülemek ve başka bir şekilde aktarmak için dünya çapında, münhasır olmayan, kalıcı, telifsiz bir lisans geri alınamaz bir şekilde vermiş olursunuz. Şirket, yukarıda belirtilen garantileri veya Şirketin ticari çıkarlarını ihlal eden herhangi bir içerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, önceden bildirimde bulunmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir içeriği kaldırma, erişimi askıya alma veya kalıcı olarak silme hakkını saklı tutar ve bu tür kararlar ve eylemlerle ilgili olarak hiçbir hakkınız veya talebiniz olmayacaktır.

Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan, yayınlanan, yüklenen, paylaşılan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan herhangi bir içerikten, Kullanıcılar tarafından sağlanan, yayınlanan, yüklenen, paylaşılan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan bu tür içeriklerle ilgili herhangi bir ürün veya hizmetten sorumlu değildir ve olmayacaktır. Web Sitesini veya Hizmetleri kullanan her Kullanıcı işbu belge ile bu konuda tüm sorumluluğu üstlendiğini beyan eder ve Şirket yukarıda belirtilenlerle ilgili olarak hiçbir yükümlülük taşımayacaktır.

3. Tanıtım Materyalleri ve Haber Bültenleri
Yukarıdaki Bölüm 3'ün hükümlerine ek olarak, Kullanıcı, Şirketin Kullanıcıya e-posta, kısa mesaj ve SMS mesajları, faks, posta, otomatik arama hizmetleri veya başka herhangi bir yol dahil olmak üzere mevcut herhangi bir yolla promosyon malzemeleri ve haber bültenleri ("Promosyon Malzemeleri ve Haber Bültenleri") sağlamasına ve bu tür Promosyon Malzemelerini ve Haber Bültenlerini almasına açık rızasını verir.

Kullanıcı ayrıca, Tanıtım Materyalleri ve Haber Bültenlerinin üçüncü tarafların reklamlarını içerebileceğini kabul eder ve bu tür reklamların Tanıtım Materyalleri ve Haber Bültenlerinin bir parçası olarak alınmasına açıkça rıza gösterir. Kullanıcı, Promosyon Materyallerini ve Haber Bültenlerini daha fazla almayı reddettiğini bildiren bir talebi e-posta yoluyla Şirkete göndererek herhangi bir zamanda Şirketle iletişime geçebilir.

4. Fikri Mülkiyet
Şirket, (a) Web Sitesi ve Hizmetler, Web Sitesi ve Hizmetlere yönelik geliştirmeler, türevler, hata düzeltmeleri veya iyileştirmeler ve (b) Şirketin ticari isimleri, ticari markaları ve logoları ile ilgili dünya çapındaki tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin sahibidir ve her zaman yalnızca Şirkete ait olacaktır. Bu Koşullarda veya diğer iletişimlerde yukarıda belirtilenlerin satışına, yeniden satışına veya satın alınmasına yapılan tüm atıflar, yalnızca bu Koşullar uyarınca Web Sitesini ve Hizmetleri kullanma hakkı anlamına gelecektir. Kullanıcılar tarafından Web Sitesi ve/veya Hizmetler kullanılarak sağlanan, paylaşılan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere her türlü içeriğin tek sorumluluğu Kullanıcılara aittir ve Şirket bu tür içeriklerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz. Şirket, bu tür içeriklerden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır ve Kullanıcılar, yukarıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıp için Şirketi tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder.

5. Gizlilik
Şirketin önceden yazılı izni olmadan Hizmetler ve Web Sitesi tarafından sağlanan herhangi bir içeriği kaydetmemeyi, toplamamayı veya başka bir şekilde elinizde tutmamayı ve kullanmamayı taahhüt edersiniz. Ayrıca, Şirketin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sizi veya başka bir Kullanıcıyı veya Üçüncü Tarafı kişisel olarak tanımlayabilecek veya kişisel çıkarlarınızı tanımlayabilecek bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir içeriği ve kamuya açık bilgiyi kaydetme, toplama veya başka bir şekilde elinde tutma ve kullanma hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz. Şirket, Şirket Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi, bu tür içerik ve kamuya açık bilgilerin yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamında izin verilen her türlü kullanımını yapma hakkını saklı tutar. Yukarıdaki Bölüm 1'in hükümlerini ihlal etmeksizin, Şirket bu tür içerikleri veya kamuya açık bilgileri gözden geçirmez, test etmez, onaylamaz, onaylamaz veya başka bir şekilde doğrulamaz. Bu tür içeriği veya kamuya açık bilgileri yayınlayan, yükleyen, paylaşan veya başka bir şekilde kullanıma sunan her Kullanıcı, her türlü üçüncü taraf bilgisi ve gerekli izinler de dahil olmak üzere, içerik veya kamuya açık bilgilerle ilgili tek sorumluluğu üstlenecektir. Şirket, yukarıdakilere uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır ve yukarıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıp için Şirketi tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. YUKARIDAKİLERE RAĞMEN, ŞİRKETİN BİR İÇERİK DEPOLAMA HİZMETİ OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. ŞİRKET, KAYBOLAN VEYA SİLİNEN İÇERİK VEYA KAMUYA AÇIK BİLGİLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Gönderilen, yüklenen, paylaşılan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan HER TÜRLÜ İÇERİĞİN DİĞER KULLANICILAR TARAFINDAN OKUNABİLECEĞİNİN, TOPLANABİLECEĞİNİN VE KULLANILABİLECEĞİNİN VE İSTENMEYEN İÇERİK GÖNDERMEK İÇİN KULLANILABİLECEĞİNİN FARKINDA OLMALISINIZ.

6. Bağlantılar
Web Sitesi veya Hizmetler, üçüncü taraflarca sunulan web siteleri, reklamcılar, yayıncılar veya Ürünlerle ilgili bağlantılar veya diğer içerikler içerebilir. Şirket'in bunlar üzerinde veya bunlar aracılığıyla sağlanan veya iletilen ya da bu tür üçüncü taraflarca başka şekilde sağlanan bilgiler üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bunlarla ilgili hiçbir beyanda bulunmaz. BU TÜR BAĞLANTILARIN VEYA DİĞER İÇERİKLERİN KULLANIMININ RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU, BU TÜR BAĞLANTILARIN VEYA DİĞER İÇERİKLERİN SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKALARINA TABİ OLDUĞUNU VE ŞİRKETİN SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN GİZLİLİK VEYA İŞ UYGULAMALARINDAN VEYA DİĞER POLİTİKALARINDAN SORUMLU OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İÇİN GEÇERLİ OLAN ŞARTLARI VE POLİTİKALARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE İNCELEMELİSİNİZ. ŞİRKET, BU TÜR ÜÇÜNCÜ TARAFLARDAN VEYA BUNLARIN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR VE ŞİRKET, KULLANILABİLİRLİK, KULLANIM KOŞULLARI, GİZLİLİK, BİLGİ, İÇERİK, MATERYALLER, REKLAMLAR, ÜCRETLER, ÜRÜNLER VE/VEYA HİZMETLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BU TÜR ÜÇÜNCÜ TARAFLARDAN KAYNAKLANAN VE/VEYA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN HERHANGİ BİR İHTİLAF, İDDİA, DAVA, YARALANMA, KAYIP, ZARAR VE/VEYA HASAR İÇİN ŞİRKETİ HER TÜRLÜ SORUMLULUKTAN AÇIKÇA FERAGAT EDER VE ŞİRKETİ AÇIKÇA SERBEST BIRAKIRSINIZ.

7. Yasaklanmış Kullanımlar
Web Sitesi ve Hizmetler, Şirketin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz (Şirket tarafından Kullanıcıların herhangi bir Üçüncü Tarafla bağlantı kurmasına izin verilmediği sürece). Web Sitesi ve Hizmetler, Şirketin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından başka bir web sitesi için işe alım yapmak, Kullanıcıları istihdam, sözleşme veya Şirkete bağlı olmayan bir işletme için başka herhangi bir amaçla talep etmek, reklam yapmak veya herhangi bir şekilde iletişim kurmak için kullanılamaz. Hizmetleri ve Web Sitesini, bu Koşullar kapsamında aksi izin verilmedikçe, açık rızaları olmadan başka herhangi bir Kullanıcıyla iletişim kurmak, reklam yapmak, talepte bulunmak veya satış yapmak için kullanmamayı kabul edersiniz.

8. Destek
Kullanıcılar, Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili destek konusunda Şirketle e-posta göndererek iletişime geçebilir

9. Yasal Uyarılar
Şirket, teknolojisinin Web Sitesini ve Hizmetleri güvenli ve emniyetli tutmasını sağlamak için makul çabayı göstermektedir. Ancak, hiçbir teknoloji 100% güvenli değildir. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçlar kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Burada açıkça belirtilenler dışında, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınız tamamen sizin takdirinize ve riskinize bağlıdır. Web Sitesi ve Hizmetler, herhangi bir garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" esasına göre sağlanmaktadır. Şirket, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi, işlem veya performans seyri garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili her türlü zımni veya yasal garantiyi açıkça reddeder. Şirket, herhangi bir ticaret, işlem veya angajmanın riski veya uygunluğuna ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Şirket, tarafınızdan yapılan herhangi bir işlem veya angajman için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve işlem ve angajmanlarınızın değerlendirilmesinden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Şirketi, yetkililerini, çalışanlarını veya iştiraklerini sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir işlem veya taahhüt seçiminden sorumlu tutamazsınız. Şirketten veya yetkililerinden, çalışanlarından veya iştiraklerinden edindiğiniz sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, bu Koşullarda açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz. Bu tür bilgilere güvenmeyi seçerseniz, bunu yalnızca kendi sorumluluğunuzda yaparsınız. Bazı eyaletler veya yargı bölgeleri belirli garantilerin hariç tutulmasına izin vermez. Buna göre, yukarıdaki istisnalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Şirket, Üçüncü Tarafların, Ürünlerin veya sağlanan, tüketilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan diğer bilgilerin (bu Bölümde bundan böyle "Özellikler" olarak anılacaktır) değerini, kalitesini, uyumluluğunu veya diğer herhangi bir özelliğini garanti etmez. Herhangi bir Özellik, tamamen ilgili Üçüncü Tarafın veya onu kullanan Kullanıcının, uygun olduğu şekilde, veya Hizmetleri veya Web Sitesini kullanmanın sorumluluğundadır. Şirket, bu tür bir uyumu izlemeyi taahhüt etmez ve uyumsuzluk tespit edildiğinde, bu Koşullarda açıklandığı gibi tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar vereceği şekilde hareket edebilir. Yanlış, sakıncalı, çocuklar için uygunsuz veya sizin için uygun olmayan içerik veya diğer bilgilere maruz kalabileceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Şirket, herhangi bir telefon ağı veya hattı, bilgisayar çevrimiçi sistemleri, sunucular veya sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanı, yazılım, teknik sorunlar veya İnternet'teki trafik sıkışıklığı nedeniyle herhangi bir e-postanın başarısız olması veya Web Sitesi veya Hizmetlerden herhangi birinde veya bunların kombinasyonunda meydana gelen herhangi bir sorun veya teknik arızadan sorumlu değildir. Web Sitesi veya Hizmetlerle bağlantılı olarak katılım veya materyal indirme ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan Kullanıcılara veya herhangi bir kişinin bilgisayarına, cep telefonuna veya başka bir cihaza verilen herhangi bir yaralanma veya hasar dahil. Şirket, çevrimiçi veya çevrimdışı Kullanıcılar ve harici sitelerin operatörleri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların davranışlarından hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

Şirket veya herhangi bir yetkilisi, yöneticisi, çalışanı veya temsilcisi, Web Sitesini veya Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, zararlar öngörülebilir olsun veya olmasın ve Şirket bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, hiçbir durumda size karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacaktır.

11. Tazminat
Bu Şartların tarafınızca ihlal edilmesinden veya Web Sitesinin veya Hizmetlerin tarafınızca yürürlükteki yasalara uygun olmayan bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafça yapılan herhangi bir fiili iddia, talep, dava veya diğer işlemle bağlantılı olarak Şirketin maruz kalabileceği veya maruz kalabileceği her türlü dava, işlem, iddia, zarar, maliyet, yükümlülük veya masraftan (mahkeme masrafları ve makul avukatlık ücretleri dahil) Şirketi savunacak, tazmin edecek ve Şirketin zarar görmesini engelleyeceksiniz.

12. Çeşitli
Bu Koşullar, hukuk seçimi kuralları hariç olmak üzere ve Uluslararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dikkate alınmaksızın İngiltere yasalarına tabi olacaktır. Davranışlarınız diğer yerel, eyalet ve ulusal yasalara da tabi olabilir. Bu Koşullar kapsamında veya Web Sitesi veya Hizmet ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, İngiltere'nin yetkili mahkemeleri tarafından nihai olarak çözülecektir. Şirkete karşı herhangi bir toplu dava talebinde bulunamazsınız ve Web Sitesini veya Hizmetleri kullanarak bu tür toplu dava taleplerini ileri sürme haklarınızdan feragat etmeyi kabul edersiniz.

Şirkete karşı herhangi bir dava nedeni, söz konusu dava nedeninin ortaya çıktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde açılmalıdır. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, söz konusu hüküm, orijinal hükmün etkisine en yakın şekilde ulaşan uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve bu Koşulların geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Koşullardaki hiçbir hüküm, siz ve Şirket arasında herhangi bir temsilcilik, istihdam, ortak girişim veya ortaklık ilişkisi oluşturmaz veya Şirket adına hareket etmenizi sağlamaz. Bu Koşullarda açıkça belirtilmedikçe, bu Koşullar Şirket ile aranızdaki işbu sözleşmenin konusuna ilişkin anlaşmanın tamamını teşkil eder.

Yasalar veya bu Koşullar uyarınca size sağlamamız gerekebilecek tüm bildirimler, Şirket tarafından Hesap bilgilerinizde sağladığınız herhangi bir iletişim bilgisine veya e-posta da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak sağlanabilir. Bu tür iletişim ve bildirimlerin bu şekilde alınmasını açıkça kabul edersiniz.

Önceden yazılı iznimiz olmadan buradaki hiçbir hakkı devredemezsiniz. Bu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm, yasaklanmış herhangi bir faaliyet veya davranışla ilgili olarak Şirketin kullanabileceği eylemleri veya çözüm yollarını sınırlandıracak şekilde yorumlanamaz. Bu Koşulların herhangi bir şartının uygulanmaması rıza veya feragat teşkil etmez ve Şirket söz konusu şartı tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygulama hakkını saklı tutar. Buradaki herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat, önceki veya sonraki herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak kabul edilmeyecektir.

tr_TRTurkish